Taal

Heeft het gezin taalgerelateerde problemen of vragen, dan kun je ze doorverwijzen naar de volgende organisaties. Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *
Voor sociaal tolken en vertalen
Voor Nederlandse les
Nederlands voor anderstalige nieuwkomers
Om Nederlands te leren
Voor vertalingen van allerlei documenten die relevant zijn in de communicatie met jouw doelgroep
Om Nederlands te oefenen
Om Nederlands te leren

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be