Handicap

Voor de aanvraag van een VAPH-erkenning. Belangrijk hierbij is dat er een onderscheid in de procedure is naargelang het gaat om een minderjarige of een volwassene
Voor vraagverhelderingsgesprekken met persoon met (een vermoeden van) een beperking en diens netwerk
Voor rechtstreeks toegankelijke hulp zonder VAPH-erkenning
Voor rechtstreeks toegankelijke hulp zonder VAPH-erkenning

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be