Woonsituatie

Een gezin in een precaire verblijfssituatie kan op verschillende manieren wonen.
Als ze dakloos zijn, kraken, inwonen of precair huren dan zitten ze in een precaire woonsituatie en kun je ze doorverwijzen naar residentiële opvang, diensten waar je terecht kan voor woonadvies of woonbegeleiding en sociale huisvesting.

Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

 

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be