Taal

Heeft het gezin taalgerelateerde problemen of vragen, dan kun je ze doorverwijzen naar de volgende organisaties. Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Voor sociaal tolken en vertalen

Om Nederlands te leren, te oefenen en te testen

Voor Nederlandse les

Om Nederlands te oefenen. Voor mensen met een basisniveau Nederlands.

Om Nederlands te leren

Voor vertalingen van allerlei documenten die relevant zijn in de communicatie met je doelgroep

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be