Materiële nood

Heeft het gezin noden op het vlak van voeding, hygiëne, warmte, kledij enz, dan kun je ze doorverwijzen naar organisaties die materiële noden lenigen.

Cliënt met een laag inkomen? Misschien heeft je cliënt recht op verhoogde tegemoetkoming. Meer info vind je hier.

Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

 

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be