Onthaal

Het is belangrijk om na te gaan of het gezin reeds wordt geholpen binnen het Algemeen Welzijnswerk en indien dat niet zo is, ze zo snel mogelijk door te verwijzen naar OCMW Gent of CAW Oost-Vlaanderen. Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *

Laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met uiteenlopende vragen en problemen

Laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal voor volwassenen met uiteenlopende vragen en problemen

Het OCMW helpt elke persoon, van jong tot oud, om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. De Dienst Vreemdelingen staat in voor maatschappelijke hulp- en dienstverlening aan vreemdelingen met een precair verblijfsstatuut. Zoek hier het OCMW in jouw buurt

Hier vind je een overzicht van alle financiële en materiële hulp van OCMW Gent

 

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be