Vrije tijd kinderen en jongeren

Heeft het gezin kinderen, dan kun je ze doorverwijzen naar organisaties die bezig zijn met opvoeding en gezin, met school, met huistaakbegeleiding, met opvang of met specifieke noden.
 
Gezinnen die niet-legaal in Gent verblijven kunnen niet door alle diensten verder worden geholpen. De diensten waarbij ze wel nog terecht kunnen worden aangeduid met *
  

Voor een overzicht van vrijetijdsaanbod voor de jeugd in Gent

Vrijetijdsactiviteiten en informatie over vrije tijd

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Kunstactiviteiten voor kinderen en jongeren

Hier kan je leren en ontspannen tegelijkertijd. Voor alle leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Ook voor anderstalige nieuwkomers. Gratis.

Ontmoeting en activiteiten voor jongeren

Voor vrijetijdsactiviteiten (kunst en stadsavontuur) en vorming jeugdwerk voor nieuwkomers. Voor vorming en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in het kader van het leerplichtonderwijs aan jongeren tussen 15 en 18 jaar

Activiteiten voor kinderen, tieners, meisjes en jongeren, en spelotheken

Project waarbij vrijwilligers jonge nieuwkomers toeleiden naar vrijetijdsaanbod in Gent.

Wijkgerichte artistieke projecten en ateliers

Voor vorming en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in het kader van het leerplichtonderwijs aan jongeren tussen 15 en 18 jaar

Voor sport na school

Activiteiten voor jongeren in een kwetsbare situatie tussen 12 en 27 jaar.

Speelpleinwerking en kampen

Vrij zwemmen voor meisjes vanaf 3 jaar die al kunnen zwemmen

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be