School

Gids en hulp in verschillende talen om je kind in te schrijven

Info en hulp om je kind in te schrijven

Voor als je op zoek bent naar een school voor je kind

Voor laagdrempelig CLB-onthaal

Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school rond leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan, sociaal en emotioneel welbevinden

Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school rond leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan, sociaal en emotioneel welbevinden

Lokaal Overlegplatform Basisonderwijs. Voor het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen

Lokaal Overlegplatform Secundair onderwijs. Voor het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen

Voor de brug tussen de school en de gezinnen

Informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school rond leren en studeren, preventieve gezondheidszorg, schoolloopbaan, sociaal en emotioneel welbevinden

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be