Specifieke noden voor kinderen en jongeren

Laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal voor jongeren tussen 12 en 25 jaar met uiteenlopende vragen en problemen

Voor vorming en persoonlijke ontwikkelingstrajecten in het kader van het leerplichtonderwijs aan jongeren tussen 15 en 18 jaar

Psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en asielzoekers van 14-18 jaar

Psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en asielzoekers van 8-13 jaar

Het OCMW helpt elke persoon, van jong tot oud, om een menswaardig bestaan te kunnen leiden. Zoek hier het OCMW in jouw buurt

Gedurende een korte of langere periode de zorg en/of de opvoeding overnemen voor iemand uit een ander gezin. Dit kan een minderjarige (pleegkind/pleegjongere), of een volwassene met een beperking of met een psychisch probleem (pleeggast) zijn

 

 

Heeft u vragen of suggesties? Mail dan naar: info@wegwijsingent.be